Stiskněte enter pro zobrazení výsledků nebo esc pro zrušení

Obchodní podmínky

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti Samuel Hornek, na internetovém portálu 5kilo.cz se sídlem Náměstí 28. října 1535, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 73850969 (příp. jejím zaměstnancům) a třetím osobám. Třetí osoba je jakýkoliv subjekt s odlišným IČ. Tato data jsou potřebná k sjednání produktu, přípravě nové nabídky anebo ke zkvalitnění stávající nabídky pro klienta.

Některé údaje uvedené zájemcem při žádosti o produkt mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zájemce souhlasí se zasíláním obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že společnost Samuel Hornek kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Společnost Samuel Hornek si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů společnosti Samuel Hornek s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách společnosti Samuel Hornek.

Každý klient společnosti Samuel Hornek může kdykoliv písemně požádat o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti. Kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím společnosti Samuel Hornek.